Prognozy i koniunktura gospodarcza

Zarząd Instytutu od kilku lat prowadzi badania z zakresu koniunktury gospodarczej oraz prognozowania gospodarczego. Efektami badań były różne artykuły naukowe, wystąpienia na konferencjach, a także podręcznik: KRZYSZTOF PIECH, SYLWIA PANGSY-KANIA (RED.), DIAGNOZOWANIE...

czytaj dalej

Edycja 2014

Już po raz szósty przeprowadzono badanie pt. „Rozwój oraz Polityka Gospodarcza i Społeczna Polski”. Badanie dotyczyło oceny przeszłej oraz bieżącej polityki gospodarczej i społecznej. Ankieta została wysłana do 2,5 tys. polskich ekonomistów. Podobnie jak...

czytaj dalej

Innowacyjność regionalna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował nasze opracowania z serii: „Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy”. Raporty: maj 2014 r. listopad 2014 r.  marzec 2015 (oczekuje na publikację) – dane wykorzystane...

czytaj dalej

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu”

Instytut zrealizował dwa projekty o ww. tytule na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. a) 1.10.2013-30.11.2013 Przeprowadzenie doradztwa w zakresie tworzenia strategii innowacyjnych oraz stworzenie opracowania pn. „Strategia...

czytaj dalej

Akademickie Mazowsze 2030

W 2012 roku Prezes Instytutu, dr Krzysztof Piech oraz ekspert IWI K. Mieszkowski uczestniczyli w ostatnim etapie projektu foresight „AKADEMICKIE MAZOWSZE...

czytaj dalej

Ranking polskich ekonomistów

W 2012 roku dr Krzysztof Piech opracował ranking polskich ekonomistów afiliowanych za granicą: wg wskaźnika H wg wskaźnika AWCRpa Metodyka pomiaru dorobku naukowego ekonomistów...

czytaj dalej

Edycja 2012

Po raz piąty przeprowadzono badanie pt. „Rozwój oraz Polityka Gospodarcza i Społeczna Polski”. Ankieta została wysłana do wielu ośrodków naukowych w Polsce. Tegoroczne ankiety sygnowane były patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i zorganizowane...

czytaj dalej

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

We wrześniu 2011 r. zespół Instytutu zakończył pracę nad ekspertyzą dotyczącą prognozowania kapitału ludzkiego w Polsce. Ekspertyza wykonana została na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autor: dr Krzysztof...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji – fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności...
Więcej

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor
Więcej

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech – Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia...
Więcej