Diagnozowanie koniunktury – gospodarczej w Polsce

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003 (s. 322). Recenzenci: – prof. Danuta Marciniak-Neider – prof. Marek Lubiński – prof. Witold Orłowski Wyrażam duże zainteresowanie tak obszerną publikacją dotyczącą...

czytaj dalej

European Economy – Opportunities of Change

European Economy Opportunities of Change The Knowledge Institute Warszawa 2002 (s. 396) Publikacja sfinansowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej     CONTENT: Introduction [s.7] Part 1Part 2Part 3Part 4 Economic Development Transformacja Na...

czytaj dalej

Polityka gospodarcza – nr 5-6

Polityka gospodarcza nr 5-6 Instytut Wiedzy Warszawa 2001-2002 (s. 392) Komitet redakcyjny, recenzenci: – Piotr Albiński, – Jan Kaja (redaktor naukowy), – Krzysztof Piech (sekretarz), – Abey Hailu Senbeta Publikacja sfinansowana została ze...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji – fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności...
Więcej

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor
Więcej

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech – Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia...
Więcej