Innowacyjność gospodarcza

Przedstawiciele Instytutu realizowali następujące badania związane z problematyką innowacyjności:   „RAPORTY PN. „POZYCJA INNOWACYJNA MAZOWSZA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU I EUROPY” ZA LATA 2012, 2013 I 2014” finansowanie: Zarząd Województwa...

czytaj dalej

Innowacyjność regionalna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował nasze opracowania z serii: „Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy”. Raporty: maj 2014 r. listopad 2014 r.  marzec 2015 (oczekuje na publikację) – dane wykorzystane...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji – fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności...
Więcej

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor
Więcej

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech – Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia...
Więcej