Na temat realizacji wizji GOW

W miesiącach lipiec – połowa września 2007 r. Instytut Wiedzy i Innowacji przeprowadzał na swoich stronach internetowych sondaż, w którym zadano pytanie:

Jak oceniasz działania obecnego rządu na rzecz oparcia rozwoju Polski na wiedzy i innowacjach? Wyniki głosowania internautów były następujące:

  • ocena 5 – [61%] rząd bardzo dobrze realizuje wizję rozwoju kraju
    w oparciu o wiedzę i innowacje
  • ocena 4 – [13%] rząd inicjuje wiele działań w tym zakresie
  • ocena 1 – [11%] rząd absolutnie nic nie robi w tym kierunku
  • ocena 2 – [7%] rząd sporadycznie podejmuje takie działania
  • ocena 3 – [6%] rząd je podejmuje jedynie wtedy, gdy jest to konieczne
  • ocena 6 – [2%] jest to najważniejszy, realizowany cel rządu