Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki
w procesie integracji z gospodarką światową [tom 1]

15-przemiany-i-perspektywy-polskiej-gospodarki-w-procesie-integracji-z-gospodarka-swiatowa

 • Instytut Wiedzy
 • Warszawa 2002 (s. 380)
 • Recenzenci:
  – Prof. Jan Antoszkiewicz
  – Prof. Jan Kaja
  – Prof. Tomasz Michalski
  – Prof. Piotr Płoszajski
  – Prof. Marek Rocki
  – Prof. Jan Goliński
  – Prof. Andrzej Sławiński
 • Publikacja została wydana dzięki wsparciu:
  – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  – Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Publikacja dostępna w formie elektronicznej.

SPIS TREŚCI:

SŁOWO WSTĘPNE
Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski [s.5]

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ŚWIATOWEJ GOSPODARKI

 1. Regulacje gospodarcze – wyzwania współczesności
  Jarosław Wierzbicki, Michał Weinzieher [s.9]
 2. Miejsce kultury w gospodarce
  Anna Gardocka [s.25]
 3. Ocena koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w Unii Europejskiej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych oraz Japonii
  Grzegorz Paluszak, Artur Frąckowiak [s.37]
 4. Makroekonomiczne efekty funkcjonowania funduszy emerytalnych
  Kamila Bielawska [s.53]
 5. Kryzysy walutowe w dobie globalizacji na przykładzie Argentyny
  Łukasz Kubicki [s.61]