„Opinie i Rekomendacje” nr 3 – informacja prasowa Wybrane wyniki badań „Rozwój i polityka gospodarcza Polski: oceny , prognozy, rekomendacje” pt.

QUO VADIS POLONIA?