W 2012 roku Prezes Instytutu, dr Krzysztof Piech oraz ekspert IWI K. Mieszkowski uczestniczyli w ostatnim etapie projektu foresight

„AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924