W 2012 roku Prezes Instytutu, dr Krzysztof Piech oraz ekspert IWI K. Mieszkowski uczestniczyli w ostatnim etapie projektu foresight

„AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030”.