W 2009 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wykonano w Instytucie projekt o nazwie

„ANALIZA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA W POLSCE INICJATYWY RYNKÓW WIODĄCYCH (LEAD MARKETS)”.