Startupy e-biznesowe

Instytut od ponad roku prowadzi działania wspierające rozwój młodych przedsiębiorców (szczególnie studentów) w zakresie e-biznesu. Na początku 2012 r. PARP wydał przygotowaną przez nas książkę pt. "E-biznes. Innowacje w usługach". Jej współautorami byli m.in....

czytaj dalej

Startupy na Ukrainie

Prezes Instytutu w 2014 r. kierował projektem pt. “On a virtual highway – to the endless opportunities in your future business”. W jego ramach ponad 50 ukraińskich młodych, potencjalnych przedsiębiorców przeszło szkolenia w Kijowie i we Lwowie z zakresu tworzenia...

czytaj dalej

Rozwój startupów

Instytut wspiera rozwój dwóch projektów startupowych: aplikacji dla diabetyków Diabetix oraz niani elektronicznej eNiania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

czytaj dalej

Ewaluacja PO IG – Priorytet 7

Instytut Wiedzy i Innowacji w grudniu 2006 r. poprosił międzynarodową firmę konsultingową Gov3, zrzeszającą osoby, które udanie wdrażały e-government m.in. w Wielkiej Brytanii, o opinię na temat Priorytetu 7 (społeczeństwo informacyjne) Programu Operacyjnego...

czytaj dalej

Audyt technologiczny SGGW

Instytut zrealizował w okresie październik 2014 r. - wrzesień 2015 r.   AUDYT TECHNOLOGICZNY SGGW DLA PROJEKTU PN. INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI SGGW.   Celem projektu było zdiagnozowanie aktualnego stanu współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz rozpoznanie...

czytaj dalej

Ewaluacja PO IG

Przedstawiciele Instytutu Wiedzy i Innowacji jesienią 2006 r. wzięli udział w ewaluacji ex-ante Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13. Przypomnijmy, że to projekt, w który zaangażowanych zostanie 9,7 mld euro. Badanie było przeprowadzane przez...

czytaj dalej

Projekt MRR „Komplementarność i synergia…”

Prezes IWI, dr Krzysztof Piech, w 2009 roku uczestniczył w realizacji projektu pn. „KOMPLEMENTARNOŚĆ I SYNERGIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE POLSKI WSCHODNIEJ W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA...

czytaj dalej

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008

Instytut wykonał badanie pn. OCENA REALIZACJI CELÓW RPO WP W ROKU 2008 ZA POMOCĄ MODELU HERMIN” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W jego ramach powstał m.in. raport metodologiczny i raport końcowy.

czytaj dalej

Ekspertyza „Strategie funkcjonowania…” dla PARP

W 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Instytucie przygotowana została ekspertyza pt. „STRATEGIE FUNKCJONOWANIA I PROCESY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SYTUACJI ZNACZĄCEGO POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY W GOSPODARCE LUB KONKRETNYCH...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924