Prognozowanie makroekonomiczne i regionalne

Członkowie zespołu Instytutu od 2006 r. zajmują się następującą problematyką: MODELOWANIE GOSPODARKI POLSKIEJ ORAZ SYMULACJE I PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNE ORAZ REGIONALNE. Dotychczas realizowane były głównie badania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w...

czytaj dalej

Prognozy rynku ubezpieczeń

Członkowie zespołu Instytutu od 2005 r. wraz z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie co roku opracowują PROGNOZY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE. Zawierają one m.in. analizy prognoz rozwoju gospodarki światowej, polskiej, a także samego sektora...

czytaj dalej

Konkurencyjność gospodarcza

Przedstawiciele Instytutu od wielu lat prowadzą badania z zakresu konkurencyjności gospodarczej. W ostatnich latach koncentrują się w nich na dwóch, nowoczesnych czynnikach konkurencyjności: wiedzy i innowacjach. W ramach tych badań można wymienić m.in. grant...

czytaj dalej

Gospodarka wiedzy i społeczeństwo informacyjne

Przedstawiciele Instytutu realizowali następujące badania związane z problematyką gospodarki wiedzy: „BUDOWANIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI WIEDZY W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH” finansowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czas realizacji: 2008 r....

czytaj dalej

Innowacyjność gospodarcza

Przedstawiciele Instytutu realizowali następujące badania związane z problematyką innowacyjności:   „RAPORTY PN. "POZYCJA INNOWACYJNA MAZOWSZA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU I EUROPY" ZA LATA 2012, 2013 I 2014” finansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego czas...

czytaj dalej

Wprowadzenie

Instytut Wiedzy i Innowacji, realizując swoją misję bycia think-tankiem, włączył się w projekt realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 2003 r. przy wsparciu University College London (School of Slavonic and East European Studies). Koordynatorem badań...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924