W 2011 roku w 31 numerze Liberte! ukazał się artykuł Prezesa Instytutu, dra Krzysztofa Piecha, pt.

„JAK PROWADZIĆ POLITYKĘ PAŃSTWA?”.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924