W 2011 roku w 31 numerze Liberte! ukazał się artykuł Prezesa Instytutu, dra Krzysztofa Piecha, pt.

„JAK PROWADZIĆ POLITYKĘ PAŃSTWA?”.