Parkiet Koniunktura gospodarcza będzie słabła Artykuł autorstwa K. Piecha. Być może pierwszy artykuł w polskiej prasie nt. rozpoczynającego się w USA kryzysu finansowego i nadchodzącego do Polski spowolnienia. Gazeta Giełdy "Parkiet", 9 sierpnia 2007 r. Wprowadzenie...

czytaj dalej