Praktyki L.I.F.E vs tradycyjne

Międzynarodowy program praktyk L.I.F.E (Live International Future Experience)   Tradycyjne praktyki Innowacyjne praktyki LIFE · Brak kosztów licencji. · Program, na który zakupiono licencję – uczelnia nie ponosi kosztów. · Praktyki wakacyjne lub odbywane kosztem...

Instytut Wiedzy i Innowacji

Instytut Wiedzy i Innowacji to dynamicznie rozwijająca się jednostka naukowa, specjalizująca się w zagadnieniach gospodarki wiedzy i innowacyjności. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma ekspertami z kraju i zagranicy. Zaangażowany jest w kilka projektów...

Rok 2008

W listopadzie 2009 roku Instytut Wiedzy i Innowacji złożył wniosek o dofinansowanie innowacyjnego programu praktyk studenckich L.I.F.E na uczelniach wyższych w Polsce, w oparciu o licencję La’Met education.

La’Met

Firma La’Met jest międzynarodową, wielokulturową agencją w Niderlandach, która zajmuje się tworzeniem koncepcji dla wspierania rządu, korporacji, rozwoju edukacji i MSP w różnych sektorach gospodarki. W 2009 roku wyszła ona z propozycją wprowadzenia w Polsce...

Rekrutacja

Do udziału w programie L.I.F.E zachęcamy: – studentów III roku studiów licencjackich – studentów studiów magisterskich Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni, w której program się odbywa. W celu uzyskania bliższych informacji...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924