Polityka gospodarcza – nr 5-6

Polityka gospodarcza – nr 5-6

Polityka gospodarcza nr 5-6 Instytut Wiedzy Warszawa 2001-2002 (s. 392) Komitet redakcyjny, recenzenci: – Piotr Albiński, – Jan Kaja (redaktor naukowy), – Krzysztof Piech (sekretarz), – Abey Hailu Senbeta Publikacja sfinansowana została ze...