Innowacyjność gospodarcza

Przedstawiciele Instytutu realizowali następujące badania związane z problematyką innowacyjności:   „RAPORTY PN. „POZYCJA INNOWACYJNA MAZOWSZA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU I EUROPY” ZA LATA 2012, 2013 I 2014” finansowanie: Zarząd Województwa...

Innowacyjność regionalna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował nasze opracowania z serii: „Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy”. Raporty: maj 2014 r. listopad 2014 r.  marzec 2015 (oczekuje na publikację) – dane wykorzystane...