Prognozy i koniunktura gospodarcza

Zarząd Instytutu od kilku lat prowadzi badania z zakresu koniunktury gospodarczej oraz prognozowania gospodarczego. Efektami badań były różne artykuły naukowe, wystąpienia na konferencjach, a także podręcznik: KRZYSZTOF PIECH, SYLWIA PANGSY-KANIA (RED.), DIAGNOZOWANIE...