Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji – fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności...

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech – Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia...

Uniwersytet Jagielloński

Program L.I.F.E zostanie wdrożony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku Ekonomia. Tytuł wykładu: Mikroekonomia. Koordynatorem z ramienia uczelni będzie dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz.

Praktyki L.I.F.E vs tradycyjne

Międzynarodowy program praktyk L.I.F.E (Live International Future Experience)   Tradycyjne praktyki Innowacyjne praktyki LIFE · Brak kosztów licencji. · Program, na który zakupiono licencję – uczelnia nie ponosi kosztów. · Praktyki wakacyjne lub odbywane kosztem...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924