Instytut Wiedzy i Innowacji

Instytut Wiedzy i Innowacji to dynamicznie rozwijająca się jednostka naukowa, specjalizująca się w zagadnieniach gospodarki wiedzy i innowacyjności. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma ekspertami z kraju i zagranicy. Zaangażowany jest w kilka projektów...

Rok 2008

W listopadzie 2009 roku Instytut Wiedzy i Innowacji złożył wniosek o dofinansowanie innowacyjnego programu praktyk studenckich L.I.F.E na uczelniach wyższych w Polsce, w oparciu o licencję La’Met education.

La’Met

Firma La’Met jest międzynarodową, wielokulturową agencją w Niderlandach, która zajmuje się tworzeniem koncepcji dla wspierania rządu, korporacji, rozwoju edukacji i MSP w różnych sektorach gospodarki. W 2009 roku wyszła ona z propozycją wprowadzenia w Polsce...

Rekrutacja

Do udziału w programie L.I.F.E zachęcamy: – studentów III roku studiów licencjackich – studentów studiów magisterskich Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni, w której program się odbywa. W celu uzyskania bliższych informacji...

Informacje dla firm

  Czym jest program L.I.F.E? 17 grudnia 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę z Instytutem Wiedzy i Innowacji na realizację projektu „Program L.I.F.E – Live International Future Experience” w ramach programu Ministra „Kreator...

Informacje dla wykładowców

Wprowadzenie kursu LIFE pozwala uczelni zaproponować swoim studentom program profesjonalnego stażu zawodowego połączonego z nauką. Program pozwoli również jednostkom (firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom) w nim uczestniczącym przekonać się, że warto zaufać...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924