Changes and Challenges
of the Contemporary World

10_changes-and-challenges-of-the-contemporary-world

  • The Knowledge Institute
  • Warsaw-London 2003 (s. 302)
  • z artykułem prof. Aldony Kameli-Sowińskiej
  • Publikacja dofinansowana przez:
    – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
    – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
    – Giełdy Papierów Wartościowych

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924