polskieradio

Polskie Radio pr. 3

Czy grozi nam recesja?

  • Dyskusja z udziałem K. Piecha;
  • Program Trzeci Polskiego Radia, program Kuby Strzyczkowskiego „Za a nawet przeciw”, 21 stycznia 2008 r.
  • Kliknij „więcej” by zapoznać się ze streszczeniem dyskusji.

W poniedziałek, 21 stycznia, w Programie Trzecim Polskiego Radia w programie Kuby Strzyczkowskiego „Za a nawet przeciw” odbyła się dyskusja na temat artykułu K. Piecha w tygodniku „Wprost” pt. „Recesja u bram”. Godzinna audycja nosiła tytuł: „Czy grozi nam recesja?”.

W dyskusji, oprócz zwyczajowych wypowiedzi słuchaczy, głos zabrali m.in.:

  • przedstawiciel Centrum im. Adama Smitha,
  • dr Bohdan Wyżnikiewicz,
    wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
  • Zbigniew Chlebowski,
    przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Autor artykułu, Prezes Instytutu i Wiedzy wyjaśniał m.in. że wzrost gospodarczy w Polsce w bieżącym roku będzie niższy, od przewidywanego, ze względu na zawirowania na giełdach i słabnącą w związku z tym gospodarkę amerykańską. W konsekwencji polityka gospodarcza polskiego rządu powinna to ryzyko dla polskiej gospodarki uwzględnić w bieżących planach budżetowych.

W podsumowaniu dyskusji i bezpośredniej debacie z p. Chlebowskim autor nie zgodził się z Jego tezą, że za pomocą reform liberalnych (narzędzi neoklasycznych) można zmienić przebieg cyklu koniunkturalnego (dokładniej: wydłużyć fazę wzrostu). Autor radził by zamiast walczyć z cyklem, dostosować się do niego i dbać o to, by rząd przygotował się na ewentualną, nadchodzącą recesję. A gdy już będzie – zminimalizować jej skutki (za pomocą narzędzi keynesowskich). Inaczej, jak wyraził się jeden ze słuchaczy, śmietankę – w postaci naprawionych fundamentów gospodarki – po wyborach, spiją następcy.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924