Diagnozowanie koniunktury
gospodarczej w Polsce

12-diagnozowanie-koniunktury-gospodarczej-w-polsce

  • Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003 (s. 322).
  • Recenzenci:
    – prof. Danuta Marciniak-Neider
    – prof. Marek Lubiński
    – prof. Witold Orłowski

Wyrażam duże zainteresowanie tak obszerną publikacją dotyczącą badań nad koniunkturą w Polsce. (…) Zagadnienia związane z badaniami koniunktury w Polsce są szczególnie ciekawe ze względu na minioną dekadę transformacji systemowej i wciąż stanowią wyzwanie dla naukowców. Znaczenie prowadzenia badań w tym obszarze jest niezwykle ważne.

Prof. Victor Zarnowitz
The Conference Board, Nowy Jork

Celem książki jest dokonanie diagnozy koniunktury gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Książka zbiera różne aspekty teoretyczne i empiryczne. Prezentuje przemyślenia i wyniki badań naukowców i praktyków z róznych dziedzin.

Książka dowodzi, że w Polsce występuje cykl koniunkturalny. Autorzy zgodzili się, co jeszcze kilka lat temu było dyskusyjne, że sytuacja międzynarodowa w istotnym stopniu wpływa na koniunturę gospodarczą w Polsce. Dla stanu polskiej gospodarki ważny jest nie tylko wpływ bodźców zewnętrznych – poprzez powiązania handlowe czy rynki kapitałowe (w tym giełdy), ale również bodźców wewnętrznych, w postaci polityki (np. terminu wyborów)  oraz popytu wewnętrznego czy czynników pieniężnych. Wpływ ten jest w różnym stopniu widoczny w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki: wpływa też na konsumentów.

Książka skierowana jest do analityków gospodarczych, naukowców, studnetów kierunków ekonomicznych oraz osób zainteresowanych koniunkturą gospodarczą i giełdową, makroekonomią, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi Polski.

Autorami są pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warzawie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz niezależnych instytutów i centrów badawczych: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Ipsos.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924