Konferencja Digital Money & Currency Forum 03.07.2014

Podczas konferencji Digital Money & Currency Forum wystąpienie zatytułowane

„Wady bitcoina z punktu widzenia szerszych zastosowań w gospodarce i finansach”

przedstawił prezes Instytutu, dr Krzysztof Piech.