Badania z cyklu „Rozwój i polityka gospodarcza w Polsce” rozpoczęte zostały w 2003 r. Pierwsza edycja została przeprowadzona w okresie kwiecień-maj 2003 r. i nosiła tytuł:

Rozwój i polityka gospodarcza Polski
w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej

Badanie miało na celu poznanie opinii naukowców różnych specjalności na temat wybranych elementów sytuacji gospodarczej w Polsce oraz prognoz rozwoju naszego kraju w kontekście wejścia do Unii Europejskiej.
Badania z cyklu „Rozwój i polityka gospodarcza w Polsce” rozpoczęte zostały w 2003 r. Pierwsza edycja została przeprowadzona w okresie kwiecień-maj 2003 r. i nosiła tytuł:

ROZWÓJ I POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI
W KONTEKŚCIE PRZYSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ

Badanie miało na celu poznanie opinii naukowców różnych specjalności na temat wybranych elementów sytuacji gospodarczej w Polsce oraz prognoz rozwoju naszego kraju w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Ankieta ta została wysłana do ok. 600 jednostek, otrzymano 96 odpowiedzi. Sposród osób/jednostek, które ujawniły swoje jakiekolwiek dane, zidentyfikowane zostały te, które podały najtrafniejsze prognozy. Najlepszymi prognostami w edycji badań z 2003 r. byli:

 • Katedra Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Ludwik Hejny (Bielsko-Biała),
 • dr Janusz Śniadecki (Politechnika Koszalińska, Katedra Inżynierii Zarządzania),
 • prof. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • dr hab. Krzysztof Malaga (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Ekonomii Matematycznej).

Dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce najlepsi progności doradzali rządowi przede wszystkim:

 • usprawnienie procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stymulowanie rozwoju MSP,
 • uproszczenie systemu podatkowego (w tym wprowadzenie podatku liniowego) i dbanie o jego stabilność (komplikacja i zmienność systemu mają gorsze skutki dla gospodarki niż wysokość stawek podatkowych),
 • wyeliminowanie korupcji,
 • podniesienie nakładów na naukę i postęp technologiczny,
 • odpolitycznienie nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.

Dla przyspieszenia konwergencji Polski z UE – wg najlepszych prognostów – należy:

 • konsekwentnie walczyć z korupcją,
 • zreformować szkolnictwo wyższe,
 • zreformować wydatki publiczne (wzmacniając finansowanie rozwoju regionalnego i samorządu terytorialnego).

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924