adania z 2003 r. zawierały prognozy na dwa kolejne lata. Po zakończeniu tego okresu, przeprowadzono kolejną edycję badań. Zrealizowano je w 2006 r. Edycja ta zatytułowana została:
Rozwój i polityka gospodarcza Polski:
oceny, prognozy, rekomendacje – ogólnopolskie badanie ankietowe Badania z 2003 r. zawierały prognozy na dwa kolejne lata. Po zakończeniu tego okresu, przeprowadzono kolejną edycję badań. Zrealizowano je w 2006 r. Edycja ta zatytułowana została:

ROZWÓJ I POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI:
OCENY, PROGNOZY, REKOMENDACJE – OGÓLNOPOLSKIE BADANIE ANKIETOWE

Ankieta została wysłana do ok. 800 ośrodków w Polsce (instytutów i ośrodków badawczych, różnych jednostek uczelni wyższych, organizacji ekonomistów). Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji „Polityka gospodarcza w teorii i praktyce” (grudzień 2006 r.). Referat można pobrać TUTAJ.

Najlepszymi prognostami w 2006 r. byli:

  • MR z Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie,
  • dr Daniel Szostak (Uniwersytet Szczeciński),
  • dr Grzegorz Kowalewski (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonometrii).

Dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju przede wszystkim rekomendowali:

  • przeprowadzić reformę finansów publicznych (w tym uprościć system podatkowy),
  • ograniczyć wpływ polityków na gospodarkę,
  • przeprowadzić zmiany w prawie gospodarczym dla ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924