Po zakończeniu badań z 2006 r. zespół podjął decyzję o przeprowadzaniu kolejnych edycji w trybie corocznym. Podobnie jak rok wcześniej, edycja badań z 2007 r. zatytułowana została:
Rozwój i polityka gospodarcza Polski:
oceny, prognozy, rekomendacje – ogólnopolskie badanie ankietowe
Po zakończeniu badań z 2006 r. zespół podjął decyzję o przeprowadzaniu kolejnych edycji w trybie corocznym. Podobnie jak rok wcześniej, edycja badań z 2007 r. zatytułowana została:

ROZWÓJ I POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI:
OCENY, PROGNOZY, REKOMENDACJE – OGÓLNOPOLSKIE BADANIE ANKIETOWE

Ankieta zostanie wysłana do ok. 2000 ekonomistów (uniwersyteckich i biznesowych) w Polsce.