W lipcu 2011 r. zespół Instytutu zakończył pracę nad ekspertyzą dotyczącą Analizy postępów realizacji celu głównego RPO WL do 2010r. za pomocą modelu HERMIN

Badanie przeprowadzone przez Instytut badań Strukturalnych na lata 2007- 2012 miało na celu oszacowanie wpływu RPO Województwa Lubelskiego na gospodarkę województwa w latach 2008-2010. Przeprowadzona ekspertyza umożliwiła uzyskanie informacji na temat możliwego kierunku zmian w gospodarce województwa w perpektywie do 2020 r.

Ekspertyza wykonana została na zlecenie  Fundacji Naukowej Instytutu Badań Strukturalnych w Warszawie.

  • Autor: dr Krzysztof Piech

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924