W czerwcu 2008 zespół Instytutu przygotował ekspertyzę dla CASE-Doradcy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.

„WSKAŹNIKI NA POZIOMIE PROGRAMU I PRIORYTETÓW DLA SPO-WKP: PERSPEKTYWA OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH, ŹRÓDŁA DANYCH, PROPONOWANA METODOLOGIA”.

Recenzent: dr Grażyna Niedbalska (GUS).


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924