W czerwcu 2008 zespół Instytutu przygotował ekspertyzę dla CASE-Doradcy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.

„WSKAŹNIKI NA POZIOMIE PROGRAMU I PRIORYTETÓW DLA SPO-WKP: PERSPEKTYWA OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH, ŹRÓDŁA DANYCH, PROPONOWANA METODOLOGIA”.

Recenzent: dr Grażyna Niedbalska (GUS).