W 2009 roku Instytut opracował ekspertyzę pt.

„DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NA RZECZ PROMOWANIA POLSKIEJ GOSPODARKI”

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki za pośrednictwem firmy IP Luis Brusa.