W 2009 roku Instytut opracował ekspertyzę pt.

„DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NA RZECZ PROMOWANIA POLSKIEJ GOSPODARKI”

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki za pośrednictwem firmy IP Luis Brusa.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924