W 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Instytucie przygotowana została ekspertyza pt.

„STRATEGIE FUNKCJONOWANIA I PROCESY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SYTUACJI ZNACZĄCEGO POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY W GOSPODARCE LUB KONKRETNYCH BRANŻACH WPŁYWU OBECNEGO KRYZYSU NA PRZEDSIĘBIORSTWA”.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924