W 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Instytucie przygotowana została ekspertyza pt.

„STRATEGIE FUNKCJONOWANIA I PROCESY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SYTUACJI ZNACZĄCEGO POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY W GOSPODARCE LUB KONKRETNYCH BRANŻACH WPŁYWU OBECNEGO KRYZYSU NA PRZEDSIĘBIORSTWA”.