European Economy
Opportunities of Change

11-european-economy-opportunities-of-change

 • The Knowledge Institute
 • Warszawa 2002 (s. 396)
 • Publikacja sfinansowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 

 

CONTENT:

Introduction [s.7]

Economic Development

 • Transformacja Na Białorusi: Czynniki Niepowodzenia
  – Dzmitry Babicki  11
 • Teorie Regionalnego Wzrostu Gospodarczego
  – JOANNA BODAK [s.19]
 • The Role of Polish Investments in Economic Development of Ukraine
  – Sergiy Dmytriyev [s.23]
 • Systemic transition and integration of Economies of Central and Eastern European countries
  – DARIUSZ JAGIEŁŁO, TOMASZ MIETIUŁKA, AGNIESZKA PRZYBYLSKA, ŁUKASZ WÓDKOWSKI [s.29]
 • The Forecast of GDP and its Components for the Slovak Republic by the year 2004
  – ANDREA NAGYOVÁ [s.41]
 • Developments in Unemployment in the Slovak Republic
  – Silvia Ošková [s.56]
 • Digitalism
  – Krzysztof Piech [s.62]
 • Interdependence Between Foreign Direct Investments and Competitiveness of the Host Country
  – CEZARY PIETRASIK [s.71]
 • Macroeconomic Development During the Various Stages of Transition in Slovak Republic (1990 – 2000)
  – Gabriela Revilakova [s.79]
 • Slovakia in Economical Indicators
  – MICHAL ŠIŠOLÁK  [s.85]
 • Technological change and evolutionary approach to the catching up process of transition economies
  – Martin SRHOLEC [s.93]
 • Social Security System in the Slovak Republic and its Transformation
  – Andrea Stefanovicova [s.100]
 • Belarus or a Forgotten Country in the Middle of Europe
  – Maksim Tumilovich [s.106]
 • Estonian Economy – Present Situation and Opportunities of Growth
  – KATARZYNA WIŚNIEWSKA [s.116]

European Union

 • The European Union – Mexico Free Trade Agreement and NAFTA:
  an Impact on the Mexican Economy
  – Agnieszka Babicka, Joanna Kalinowska [s.127]
 • Integration of Ukraine’s Fuel and Energy Complex with the Energy Sector of the European Union
  – Olha Berehelya [s.131]
 • Międzynarodowy Przepływ Czynników Produkcji – Cztery Swobody w Granicach Wspólnego Rynku Europejskiego
  – Maja Czaplicka [s.136]
 • Certyfikat Jakości ISO Warunkiem Konkurencyjności Przedsiębiorstwa i Jego Produktu na Rynku Globalnym
  – Katarzyna Dajczak, Dariusz Dudkiewicz, Bartosz Kołodziejczyk, Anna Rychły-Lipińska [s.147]
 • Regional Disparities in Poland
  – AGATA GAJDA [s.153]
 • Reshaping Education – Possible Solution to Youth Unemployment?
  – Bogna Gawrońska-Nowak [s.157]
 • Competitiveness of Polish Economy in the Integration Process
  – MAŁGORZATA JANISZEWSKA [s.160]
 • Central Europe and the Three Globalizations
  – EMANUEL JANKOWSKI [s.165]
 • Rynek Pracy w Warunkach Integracji
  – KATARZYNA JAROSZ, MAGDALENA MATEJ [s.171]
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne w Kontekście Wstąpienia Polski Do Unii Europejskiej
  – MARTA JUCHNICKA, ELWIRA SKIBICKA-SOKOŁOWSKA [s.176]
 • The Treaty Of Amsterdam – Effects On The Eu Institutions And Other Institutional Matters
  – KRZYSZTOF KAPICA, BARTOSZ NAGÓRSKI, BARTŁOMIEJ SĘK [s.181]
 • Różnice Kulturowe A Marketing Mix Na Rynku Unii Europejskiej
  – Maria Klonowska-Matynia [s.191]
 • Adjustment of the EC Company Law in Poland and Estonia
  – Marcin Kulikowski, Martti Lutsar [s.200]
 • Niełatwe Alianse Strategiczne – Reguły I Zalecenia Przy Ich Tworzeniu Oraz Realizacji
  – IRENA ŁĄCKA [s.213]
 • Is Eastern European Consumer Like „Euroconsumer”?
  – Yevheniya Mizerna [s.225]
 • Costs And Benefits Of the EU Enlargement
  – REKA ROZSAVOLGYI [s.230]
 • Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego – Przegląd Działań Organów i Instytucji Państwowych W Kontekście Przystąpienia Polski Do Unii Europejskiej
  – Maja Toruń [s.233]
 • The Reform of the European Union Institutions in Context of Enlargement
  – DANA VIKTOROVÁ [s.240]
 • European Labour Market Needs A Policy For People
  – ALICE BIANCA VISAN [s.249]

Financial Markets

 • Rynek Terminowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  – Paweł baranowski [s.255]
 • Guaranties in Commerce – understanding the opportunities
  – Łukasz Boberek [s.261]
 • Obligacje Zamienne Na Akcje I Ich Pochodne Jako Instrumenty Wzbogacające Zakres Możliwości Dostępnych Dla Emitenta i Inwestora
  – Marta Filipiak [s.265]
 • Hedging w Strategiach Inwestowania na Rynku Kaptałowym
  – Katarzyna Gwizdała [s.271]
 • Efektywność Rynku Kapitałowego w Aspekcie Informacyjnym
  – Izabela Linkowska [s.278]
 • SWAP – Instrument Zarządzania Ryzykiem
  – MARTA MOLUS, PAULINA SZTAJNERT [s.286]
 • Pasywne Metody Zarządzania Portfelem Zbudowanym z Instrumentów Przynoszących Stały Dochód
  – Adam Piasecki [s.295]
 • Kanały Impulsów Podatków Bezpośrednich Na Rozwój Rynku Kapitałowego
  – Robert Włodarczyk [s.300]
 • Warranty – Teoria i Praktyka w Obrocie Giełdowym I Pozagiełdowym
  – Sylwia Wojtczak, Anna Zacharczuk [s.305]
 • Rola Banku Centralnego w Funkcjonowaniu Rynku Pieniężnego W Polsce
  – Ewa Worobiej [s.312]

Information Technology

 • E-Government – a New Concept of State in the Electronic Economy
  – Inna Bukshtynovich [s.321]
 • A Process of Negotiation Between Producer of Software and Consumer
  – Ondrej capek [s.323]
 • Managing Organizational Change in the New Environment: the role of Information Technology
  – Gonzalo Sánchez Gardey [s.327]
 • Rola Informacji i Systemów Informatycznych w „Nowej Gospodarce”
  – Janusz Myszczyszyn [s.335]
 • Internet & Insurance
  – maria skrigan [s.346]
 • Zmiany w Biznesie – „Nowa Gospodarka”
  – Zbigniew Stempnakowski [s.351]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924