Przedstawiciele Instytutu Wiedzy i Innowacji jesienią 2006 r. wzięli udział w ewaluacji ex-ante Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13. Przypomnijmy, że to projekt, w który zaangażowanych zostanie 9,7 mld euro.

 • Badanie było przeprowadzane przez CASE-Doradcy sp. z o.o.
 • Zespołem kierował p. Michał Górzyński. Jego zastępcą był Prezes Instytutu – Krzysztof Piech.
 • W badaniu z ramienia Instytutu udział wzięły: Maryla Stadnik oraz Bogna Matuszewska. Pierwsza z nich, na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu badań, napisała w SGH pracę magisterską. Obecnie pracuje w Ministerstwie Gospodarki, Departament Funduszy UE. Druga z nich pracuje w Berlinie w międzynarodowej firmie prowadzącej ewaluacje programów unijnych (i innych).
 • Zespół Instytutu był odpowiedzialny m.in. za:
  – ewaluację Priorytetu 7 PO IG, tj. „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego” (ówczesna nazwa; obecnie to oś priorytetowa 7. i 8.),
  – analizę kompletu wskaźników PO IG,
  – ocenę wpływu realizacji PO IG na gospodarkę (w tym m.in. ocena zastosowania modelu makroekonometrycznego HERMIN).


Dokumenty:

 • Link do raportu metodologicznego – TUTAJ.
 • Pobierz wszystkie dokumenty projektu – plik RAR (uwaga: MRR zamieściło większość załączników w postaci uniemożliwiającej ich bezpośrednie otwarcie; by je odczytać, najlepiej jest zapisać pliki na dysku lokalnym a następnie zmienić ich nazwę nadawając plikom rozszerzenie .pdf).
 • Główny plik ewaluacji jest do pobrania TUTAJ (1,4 MB).
 • Szczegółowe informacje nt. projektu – na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • Wcześniej, w maju 2006 r. Instytut dokonał szerokiej oceny Programu. Została ona później wykorzystana na potrzeby ww. badania.
 • Następnie, 3 lipca 2006 r. Prezes Instytutu brał udział w inauguracji konsultacji społecznych Programu.
 • Po zakończeniu projektu badawczego, Instytut kontynuował społecznie prace nad ewaluacją Priorytetu 7 PO IG.
 • Poprzez prywatne kontakty Prezesa Instytutu zaangażowana została międzynarodowa firma konsultingowa Gov3. Jej ocena Priorytetu była druzgocąca. Oszacowano, że aż w 90% realizacja Priorytetu zakończy się fiaskiem.
 • W związku z tym, Prezes Instytutu zaprosił do Polski brytyjskiego e-ambasadora – Andrew Pindera. Był on bliskim doradcą Tony’ego Blaira a obecnie jest jednym z pięciu członków rady nadzorczej firmy Intel (jedyny przedstawiciel z Europy).

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924