Ewaluacja PO IG

Przedstawiciele Instytutu Wiedzy i Innowacji jesienią 2006 r. wzięli udział w ewaluacji ex-ante Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13. Przypomnijmy, że to projekt, w który zaangażowanych zostanie 9,7 mld euro. Badanie było przeprowadzane przez...

czytaj dalej

Projekt MRR „Komplementarność i synergia…”

Prezes IWI, dr Krzysztof Piech, w 2009 roku uczestniczył w realizacji projektu pn. „KOMPLEMENTARNOŚĆ I SYNERGIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE POLSKI WSCHODNIEJ W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA...

czytaj dalej

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008

Instytut wykonał badanie pn. OCENA REALIZACJI CELÓW RPO WP W ROKU 2008 ZA POMOCĄ MODELU HERMIN” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W jego ramach powstał m.in. raport metodologiczny i raport końcowy.

czytaj dalej

Wskaźniki SPO WKP

W czerwcu 2008 r. zespół Instytutu zakończył prace nad ekspertyzą dotyczącą Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-06 pt. WSKAŹNIKI NA POZIOMIE PROGRAMU I PRIORYTETÓW DLA SPO-WKP: PERSPEKTYWA OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH,...

czytaj dalej

Ekspertyza dla CASE-Doradcy i MRR

W czerwcu 2008 zespół Instytutu przygotował ekspertyzę dla CASE-Doradcy oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „WSKAŹNIKI NA POZIOMIE PROGRAMU I PRIORYTETÓW DLA SPO-WKP: PERSPEKTYWA OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH, ŹRÓDŁA DANYCH, PROPONOWANA METODOLOGIA”....

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924