W 2011 roku prezes IWI, dr Krzysztof Piech, był kierownikiem zespołu prowadzącego badania nad

GŁÓWNYMI WYMOGAMI DLA MODELI PROGNOZUJĄCYCH KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE

zleconego przez Instytut Badań Edukacyjnych.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924