Instytut Wiedzy i Innowacji

Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce
wybrane zagadnienia

  • Warszawa 2011  Gospodarka Oparta na wiedzy
  • Redkacja naukowa: K.Piech, K. Mieszkowski
  • Książka dofinansowana przez NBP
  • „Książka jest bardzo interesującym i wartościowym opracowaniem naukowym (…) Transformacja technologiczna i innowacyjność nie są możliwe bez rozwoju wiedzy, technologii i kapitału ludzkiego, a nade wszystko bez wielopłaszczyznowych powiązań między nimi(…)”. prof. UG dr hab.Sylwia Pangsy-Kania
  • Cena: 44 30 zł
  • Złóż zamowienie na  ksiazki@instytut.info

 


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924