Konkurencyjność gospodarcza

Przedstawiciele Instytutu od wielu lat prowadzą badania z zakresu konkurencyjności gospodarczej. W ostatnich latach koncentrują się w nich na dwóch, nowoczesnych czynnikach konkurencyjności: wiedzy i innowacjach. W ramach tych badań można wymienić m.in. grant...

czytaj dalej

Gospodarka wiedzy i społeczeństwo informacyjne

Przedstawiciele Instytutu realizowali następujące badania związane z problematyką gospodarki wiedzy: „BUDOWANIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI WIEDZY W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH” finansowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czas realizacji: 2008 r....

czytaj dalej

Akademickie Mazowsze 2030

W 2012 roku Prezes Instytutu, dr Krzysztof Piech oraz ekspert IWI K. Mieszkowski uczestniczyli w ostatnim etapie projektu foresight "AKADEMICKIE MAZOWSZE 2030".

czytaj dalej

Ranking polskich ekonomistów

W 2012 roku dr Krzysztof Piech opracował ranking polskich ekonomistów afiliowanych za granicą: wg wskaźnika H wg wskaźnika AWCRpa Metodyka pomiaru dorobku naukowego ekonomistów Podziękowania

czytaj dalej

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

We wrześniu 2011 r. zespół Instytutu zakończył pracę nad ekspertyzą dotyczącą prognozowania kapitału ludzkiego w Polsce. Ekspertyza wykonana została na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autor: dr Krzysztof Piech

czytaj dalej

Partnerstwo dla wiedzy

9 czerwca 2009 r. Instytut przesłał do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Opinię na temat projektów reform w ramach pakietu „PARTNERSTWO DLA WIEDZY".

czytaj dalej

Konkurencyjność i GOW

Przedstawiciele Instytutu w latach 2005-08 brali udział w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN) pt. MIĘDZYNARODOWA POZYCJA KONKURENCYJNA I STAN GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE - ZASTOSOWANIE METOD TAKSONOMICZNYCH W BADANIU PROCESÓW POGŁĘBIANIA...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924