Instytut Wiedzy i Innowacji

II Konferencja na UJ

II Konferencja z serii „wiedza i innowacje”:

logo_konf

Strategia Lizbońska

a możliwości budowania
gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Dofinansowanie:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej