STUDENCIE !!!

Oferujemy Ci innowacyjną praktykę w ramach programu L.I.F.E na jednej z uczelni wyższych (tutaj) dzięki której będziesz mógł zastosować w praktyce wiedzę nabytą w czasie studiów.

Porównanie praktyki tradycyjnej i L.I.F.E znajdziesz tutaj

Zajęcia odbywają się na uczelni i za pośrednictwem platformy e-learningowej (otrzymujesz swój własny login i hasło), gdzie masz bezpośredni kontakt tylko z firmą i wykładowcą.

Korzyści dla Ciebie:

 

– odbywasz praktykę w ramach zajęć na uczelni

– otrzymujesz punkty ECTS i zaliczenie przedmiotu, w zależności od tego jak będzie wyglądała Twoja praca końcowa (raport)

– mozliwość uzyskania referencji od firmy

– referencje od firmy La’Met (międzynarodowa firma consultingowa)

– nawiązujesz kontakt z realnym przedsiębiorstwem

– spotykasz potencjalnego pracodawcę

– realizujesz w praktyce zdobytą wiedzę

– masz do rozwiąznia realny projekt biznesowy – w raporcie końcowym prezentujesz model rozwiązania problemu najdogodniejszy dla konkretnej firmy

Czym jest raport końcowy?

 

To esej, w którym prezentujesz wyniki swoich badań, rozwiązań i przemyśleń, opierając się na literaturze, radach wykładowcy i własnej wiedzy z zakresu konkretnego problemu badawczego. Esej jest sprawdzany i oceniany przez wykładowcę zanim trafi do przedsiębiorstwa. Rzetelne przygotowanie i prezentacja raportu jest Twoją realną szansą na zmianę czegoś w tej firmie, na jej poprawę konkurencyjności, rozwój. Zmierzysz się z realnymi decyzjami firmy i oczekiwaniami, jakie stawia swoim pracownikom. Zapomnij o robieniu kawy czy ksero.

Obowiązki:

 

Terminowe oddawanie poszczególnych etapów raportu prowadzącemu

Kontakt z wykładowcą i firmą przez platformę e-learningową

Przeprowadzenie własnych badań, analizy w zakresie określonym przez firmę i wykładowcę

Praca samodzielna (wyjątek w przypadku pracy w grupie 2-3 os.)


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924