Instytut Wiedzy i Innowacji otrzymał grant z International Visegard Fund na wydanie książki „Knowledge and innovation processes in Central and Eastern Europe?.