E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.)

Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery

thumb_innowacje-rozwoju-gospodarki-i-przedsiebiorstw

 • Instytut Wiedzy i Innowacji
 • Warszawa 2007
 • Recenzenci:
  – prof. Andrzej Matczewski
  – dr Krzysztof Piech
  – dr Jacek Świtała
 • Cena: 45 33 zł

 

SPIS TREŚCI (WSTĘPNY)

 • Spis tablic …………………………………….vii
 • Spis rysunków ………………………………..xi
 • Wstęp …………………………………………xiii
 • Podziękowania ………………………………xix
 • Informacje o autorach ………………………xx
 • Układ książki i jej zawartość ……………..xxii

Teoria i polityka innowacji

 • Rozdział 1. Co z polityką innowacyjną w Polsce?:
  Ewa Okoń-Horodyńska ……………………..3
 • Rozdział 2. Naturalna stopa wzrostu innowacyjności:
  Kazimierz Meredyk ……………………..23
 • Rozdział 3. Współpraca sieciowa i niedopasowania instytucjonalne w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w Polsce:
  Ida Musiałkowska, Magdalena Sapała-Gazda ……………………..37
 • Rozdział 4. Innowacje i ośrodki wspierania działalności innowacyjnej w Polsce:
  Joanna Prystrom ……………………..58
 • Rozdział 5. Wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki przez sferę B+R z wykorzystaniem funduszy strukturalnych:
  Krzysztof Mieszkowski ……………………..71
 • Rozdział 6. Nowe metody promocji jako innowacja organizacyjna i produktowa?:
  Agnieszka Bojnowska, Honorata Dudek-Frysiak ……………………..88
 • Rozdział 7. Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce:
  Julia Włodarczyk ……………………..99
 • Rozdział 8. Polski system innowacji w obszarze informatyki ? analiza bibliometryczna:
  Krzysztof Klincewicz ……………………..117
 • Rozdział 9. Działalność innowacyjna jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i instytutów Polskiej Akademii Nauk sektora nauk technicznych:
  Izabela Kijeńska ……………………..137

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych

 • Rozdział 10. Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce:
  Wanda Pełka ……………………..155
 • Rozdział 11. Czynniki wpływające na decyzje innowacyjne funduszy private equity / venture capital:
  Michał Pietraszewski ……………………..171
 • Rozdział 12. Problemy finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w świetle wymagań Strategii Lizbońskiej:
  Joanna Sadkowska-Bień, Mariusz Chmielewski ……………………..191
 • Rozdział 13. Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw:
  Małgorzata Okręglicka ……………………..208
 • Rozdział 14. Fiskalne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce:
  Kazimierz Orzechowski ……………………..219

Innowacyjne przedsiębiorstwa

 • Rozdział 15. Wiedza i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach – postęp czy stagnacja?:
  Robert Wolański ……………………..233
 • Rozdział 16. Działalność badawcza i rozwojowa zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych oraz inwestorów zagranicznych w Polsce:
  Wojciech Burzyński ……………………..251
 • Rozdział 17. Rozwój kompetencji a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań:
  Joanna Tabor ……………………..265
 • Rozdział 18. Charakterystyka aktywności innowacyjnej małych i średnich firm informatycznych w Polsce:
  Michał Żebrowski ……………………..284
 • Rozdział 19. Stymulatory rozwoju innowacyjnych struktur wirtualnych przedsiębiorstw:
  Marta Najda ……………………..295
 • Rozdział 20. Formy sieciowego współdziałania przedsiębiorstw:
  Małgorzata Baran, Monika Kłos ……………………..311
 • Rozdział 21. Zdolność przedsiębiorstw do uczenia się a innowacyjność:
  Bartłomiej Moszoro ……………………..323

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924