Przedstawiciele Instytutu realizowali następujące badania związane z problematyką innowacyjności:

 

„RAPORTY PN. „POZYCJA INNOWACYJNA MAZOWSZA NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU I EUROPY” ZA LATA 2012, 2013 I 2014”

 • finansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • czas realizacji: 2014-2015 r.
 • kierownik badań: Krzysztof Piech

 

„BUDOWANIE INNOWACYJNEJ GOSPODARKI WIEDZY W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH”

 • finansowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • czas realizacji: 2008 r.
 • kierownik badań: Krzysztof Piech

 

„METODYKA BENCHMARKINGU KLASTRÓW ORAZ INWENTARYZACJA KLASTRÓW W POLSCE”

 • finansowanie: Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • czas realizacji: 2008 r.
 • zadanie: recenzja wewnętrzna badań

 

„OCENA TRAFNOŚCI DOBORU KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013”

 • finansowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • czas realizacji: 2008 r.
 • główna jednostka realizująca badanie: CASE-Doradcy
 • zadanie: analiza działań 6.1, 6.2, 6.5, osi 7., osi 8. POIG

 

„OCENA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2007-13”

 • finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • czas realizacji: 2008 r.
 • główna jednostka realizująca badanie: CASE-Doradcy
 • zadanie: analiza działania dotyczącego społeczeństwa informacyjnego

 

„ANALIZA PRAWIDŁOWOŚCI DOBORU WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-13”

 • finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • czas realizacji: 2008 r.
 • główna jednostka realizująca badanie: CASE-Doradcy
 • zadanie: analiza działań 6.1, 6.2, 6.5, osi 7., osi 8. POIG

 

„ANALIZA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW EWALUACYJNYCH DLA 13 DZIAŁAŃ PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA”

 • finansowanie: Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • czas realizacji: 2008 r.
 • główna jednostka realizująca badanie: CASE-Doradcy
 • zadanie: analiza działań 6.1, 8.1, 8.2 POIG

 

„EWALUACJA EX-ANTE PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-13”

 • finansowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • czas realizacji: 2006 r.
 • główna jednostka realizująca badanie: CASE-Doradcy

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924