Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował nasze opracowania z serii: „Pozycja innowacyjna Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy”. Raporty:

Jest to największe, prowadzone w Europie badanie dotyczące innowacyjności regionalnej: 170 regionów, 14 lat, ponad 50 wskaźników, prawie 100 000 rekordów danych, w tym niektóre publicznie niedostępne.

Zaskakujące wyniki dotyczące pozycji polskich regionów, ich innowacyjnego rozwoju, czy efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Zapraszamy do lektury!