B. Kryk, K. Piech (red.)

Innowacyjność w skali makro i mikro

innowacyjnosc-w-skali

 • Instytut Wiedzy i Innowacji
 • Warszawa 2009
 • Recenzent: prof. Elżbieta Skrzypek
 • Cena: 41 38 zł
 • Zamów:  ksiazki@instytut.info

 
Spis treści

 • Wstęp xv
 • Informacje o autorach xvii
 • Układ książki i jej zawartość xix

Innowacyjność w Unii Europejskiej i w Polsce

 • Rozdział 1. Innowacyjność, odkrycia oraz ich zastosowanie w XXI wieku
  Tomasz Marciniec 3
 • Rozdział 2. Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro
  Robert W. Włodarczyk 15
 • Rozdział 3. Rola sektora usług we współczesnej ekspansji gospodarczej
  Grażyna Węgrzyn 29
 • Rozdział 4. Innowacyjność INPUT a OUTPUT europejskiej przestrzeni regionalnej – próba oceny zmian w czasie
  Małgorzata Markowska 41
 • Rozdział 5. Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Europie
  Marek Szajt 58
 • Rozdział 6. Innowacyjność państw Unii Europejskiej w kontekście luki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Japonią
  Katarzyna Kozioł 69

Wybrane zagadnienia polityki innowacyjnej

 • Rozdział 7. Innowacyjność w sektorze publicznym – bariery i możliwości rozwoju
  Barbara Kożuch 83
 • Rozdział 8. Transfer i komercjalizacja technologii jako strategiczny element budowy konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw
  Edyta Gwarda-Gruszczyńska 93
 • Rozdział 9. Innowacje produktowe w strategiach przedsiębiorstw o zasięgu krajowym a zachowania korporacji transnarodowych
  Sławomir Wyciślak 107
 • Rozdział 10. Specyfika funkcjonowania specjalistów sektora nowych technologii – bariera rozwoju?
  Jerzy Rosiński 117
 • Rozdział 11. Bariery ograniczające współpracę przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce
  Aneta Sokół 131

Regionalne ujęcie procesów innowacji

 • Rozdział 12. Zatrudnienie w sektorze B+R a poziom rozwoju regionalnego w Polsce
  Jacek Świtała 155
 • Rozdział 13. Parki technologiczne jako stymulator innowacyjności przedsiębiorstw. Przypadek Toruńskiego Parku Technologicznego
  Adam Balcerzak, Kornelia Gierczyńska 167
 • Rozdział 14. Łańcuchy innowacji regionalnych w systemach przemysłowych w Polsce – podejście przemysłowe
  Arkadiusz Świadek 179
 • Rozdział 15. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych regionu bielsko-bialskiego w świetle badań własnych
  Irena Dudzik-Lewicka 193
 • Rozdział 16. Geneza i charakterystyka parków technologicznych jako nowoczesnej formy promowania działalności innowacyjnej
  Witold Kasperkiewicz 203
 • Rozdział 17. Analiza funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim
  Andrzej Pawlik 219
 • Rozdział 18. Współpraca jednostek naukowych z gospodarką regionu na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Karolina Babuchowska, Magdalena Gross 229

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw

 • Rozdział 19. Specyfika działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw a źródła finansowania ich rozwoju
  Marek Martin, Michał Pietraszewski 243
 • Rozdział 20. Czynniki wpływające na aktywność innowacyjną zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych sektora MŚP w Polsce
  Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak 259
 • Rozdział 21. Stymulatory innowacyjności małych przedsiębiorstw w Rosji – przykład Funduszu Pomocy dla Małych Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Sferze Naukowo-Technicznej
  Michał Borowy 277
 • Rozdział 22. Innowacyjność firm sektora MŚP branży morskiej regionu zachodniopomorskiego
  Tomasz Norek 289
 • Rozdział 23. Geneza innowacji finansowych
  Dominika Bosek 301
 • Rozdział 24. Innowacje finansowe – dominacja nowych produktów czy modyfikacja już istniejących?
  Mateusz Folwarski 309

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924