Instrumenty finansowe
w pobudzaniu aktywności gospodarczej

 • Instytut Wiedzy
 • Warszawa 2002
 • Prof. Janusz Ostaszewski
  – Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
 • Publikacja dostępna w formie elektronicznej.
 • Całą książkę można pobrać klikając TUTAJ (2,8 MB).

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE – Janusz Ostaszewski [s.9]

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII FINANSOWEJ W KREOWANIU WZROSTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

 1. WYBRANE POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE
  Jerzy Nowakowski [s.13]
 2. INSTRUMENTY FINANSOWE A PRZEMIANY W GOSPODARCE – TENDENCJE ŚWIATOWE I RYNEK POLSKI
  Krzysztof Jajuga [s.17]
 3. FINANSOWE INSTRUMENTY POMOCY PUBLICZNEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  Anna Marzec [s.22]
 4. KREDYT BANKOWY W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW: MITY I RZECZYWISTOŚĆ
  Jacek Grzywacz [s.39]
 5. ANALIZA SPŁATY KREDYTU PRZY RÓWNYCH RATACH KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. – ZASTOSOWANIE NOWYCH MODELI KAPITALIZACJI
  Anna Feruś [s.48]
 6. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA UBEZPIECZYCIELA
  Robert Dankiewicz [s.56]
 7. SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA INSTRUMENTÓW FISKALNYCH I POZAFISKALNYCH W ROZWOJU MAŁYCH FIRM
  Bożena Ciupek [s.56]
 8. INFORMACYJNA PRZYDATNOŚĆ RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W ZARZĄDZANIU FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
  Anna Bargiel [s.73]
 9. MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU ZASTOSOWANY W OSZACOWANIU POTRZEB FINANSOWYCH NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
  Bożena Pomykalska [s.76]
 10. KONTROWERSJE WOKÓŁ KWALIFIKACJI ROZLICZANIA UMÓW LEASINGOWYCH
  Joanna Cichorska [s.86]
 11. FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH – INSTRUMENT WSPARCIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  Anna Skowronek-Mielczarek [s.93]
 12. PRZESŁANKI WYKORZYSTANIA METODOLOGII BUDŻETOWANIA OPERACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  Monika Pasternak-Malicka [s.101]
 13. NOWE METODY OCENY DYNAMIKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI WYBRANYCH BANKÓW
  Mariusz Krawczyk [s.110]

POLSKI PRZEDSIĘBIORCA W OTOCZENIU PRAWNYM PRZEŁOMU 2001/2002 ROKU

 1. PRAWNO-EKONOMICZNE BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ POŻĄDANE METODY AKTYWIZACJI ŻYCIA GOSPODARCZEGO W POLSCE
  Janusz Ostaszewski, Piotr Russel [s.127]
 2. UWARUNKOWANIA PODATKOWE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W 2002 ROKU
  Jan Głuchowski, Dariusz Handor [s.148]
 3. PRAWO KONTRA RACHUNEK EKONOMICZNY
  Halina Zadora [s.159]
 4. CELE FINANSOWE A KRYTERIA OCENY RZEDSIĘBIORSTWA
  Jan Komorowski [s.171]
 5. WPŁYW OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY
  Janina Ickiewicz, Paweł Felis [s.184]
 6. BANK KOMERCYJNY A JEGO PRAWNE OTOCZENIE
  Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka [s.193]
 7. PODATEK VAT A FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
  Teresa Famulska [s.200]
 8. POLSKI PRZEDSIĘBIORCA W OTOCZENIU FINANSOWO-EKOLOGICZNYM PRZEŁOMU 2001/2002 ROKU
  Grażyna Borys [s.205]
 9. Prawo bilansowe i podatkowe a kształtowanie nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa
  Grażyna Michalczuk, Elżbieta Orechwa-Maliszewska 214

MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZWIĘKSZANIA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

 1. MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
  Mirosław Pietrewicz [s.229]
 2. DEFICYT FINANSÓW PUBLICZNYCH A WZROST GOSPODARCZY
  Grzegorz Gołębiowski [s.237]
 3. SEKTOR BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ W POLSCE – DOKONANIA OKRESU TRANSFORMACJI I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE
  Bogusław Pietrzak [s.242]
 4. WYZWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO A OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
  Iwona Pawlina, Cezary Suszyński [s.257]
 5. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  Rafał Tuzimek, Michał Wrzesiński [s.263]
 6. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRZEMYSŁU LEKKIEGO W POLSCE
  Wiesław Dębski [s.275]
 7. NOWE ROZWIĄZANIA W OCENIE DYNAMIKI PRZEPŁYWÓW EKONOMICZNYCH
  Krzesław Stokłosa [s.285]
 8. ANALIZA UWARUNKOWAŃ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
  Barbara Sieńko [s.312]
 9. ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI W LATACH 1991-2000
  Zdzisław Leszczyński [s.321]
 10. ROLA FUNDUSZY CELOWYCH W FINANSOWANIU ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO
  Wojciech Piontek [s.331]
 11. Ryzyko kredytowe w finansowaniu inwestycji wiejskich
  Dariusz Garczyński, Joanna Bryndza [s.346]
 12. MODEL WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I BANKU W POLSCE
  Andrzej Dura, Wiktor Krawczyk [s.360]
 13. POLITYKA PAŃSTWA A ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA
  Michał Wrzesiński, Rafał Tuzimek [s.371]
 14. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY – WNIOSKI Z BADAŃ
  Przemysław Pomykalski [s.380]
 15. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RESTRUKTURYZACJI GOSPODARKI LOKALNEJ
  Beata Stępień [s.388]
 16. ZNACZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA POTENCJAŁU FINANSOWEGO GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
  Ewa Mazurek-Krasodomska [s.397]
 17. Pomoc publiczna dla przemysłu stalowego jako forma wpierania jego restrukturyzacji
  Piotr Świderek [s.406]
 18. OGRANICZENIA A WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  Barbara Bojewska [s.416]
 19. LISTA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI [s.422]

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924