Instytut Wiedzy i Innowacji to dynamicznie rozwijająca się jednostka naukowa, specjalizująca się w zagadnieniach gospodarki wiedzy i innowacyjności.

logo-iwi

Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma ekspertami z kraju i zagranicy. Zaangażowany jest w kilka projektów badawczych. Badania obejmują zagadnienia:

1) budowy gospodarki wiedzy oraz rozwoju innowacyjności gospodarczej,

2) rozwoju gospodarczego Polski w kontekście tzw. nowych czynników wzrostu – szczególnie wiedzy i innowacji,

3) prognozowania gospodarczego,

4) konkurencyjności gospodarczej w kontekście wiedzy i innowacji,

5) efektywności wykorzystywania funduszy unijnych w Polsce,

6) zagadnienia polityki gospodarczej: analizy, oceny, rekomendacje.

W realizacji badań Instytut współpracuje m.in. z:

– CASE-Doradcy

– SGH

– IBnGR

– IBS

Są to projekty własne oraz zlecone m.in. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędy Marszałkowskie.

Instytut organizuje cykl konferencji „Wiedza i innowacje”, odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Instytut jest współorganizatorem Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów.

Zarząd Instytutu organizował także konferencje międzynarodowe w Londynie.

W konferencjach tych wzięło udział dotąd kilkaset osób z kilkudziesięciu uczelni w kraju I za granicą, co pozwoliło wypracować bardzo dobre relacje w środowisku ekonomicznym i między pracownikami naukowymi.

Instytut prowadzi wydawnictwo naukowe, wydaje własne, recenzowane publikacje książkowe.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924