Krzysztof Cichy

Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego

thumb_cichy-kapital-ludzki-i-postep-techniczny

 • Instytut Wiedzy i Innowacji
 • Warszawa 2008.
 • Cena: 35 24 zł
 • Książka wyróżniona przez Prezesa NBP w konkursie na najlepsze prace.
 • ksiazki@instytut.info

SPIS TREŚCI

1.  Przegląd neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego, kapitału ludzkiego i postępu technicznego [s.5]

1.1  Model Solowa-Swana i modele pokrewne

1.1.1  Model Solowa-Swana
1.1.2  Funkcja produkcji Cobba-Douglasa
1.1.3  Model Solowa-Swana z postępem technicznym
1.1.4  Model AK
1.1.5  Model Ramseya

1.2  Modele z kapitałem ludzkim

1.2.1  Model Ben-Poratha
1.2.2  Model Lucasa
1.2.3  Model Mankiwa-Romera-Weila
1.2.4  Alternatywne konstrukcje modeli z kapitałem ludzkim

1.3  Modele postępu technicznego

1.3.1  Model Nelsona-Phelpsa i Benhabiba-Spiegela
1.3.2  Model Romera
1.3.3  Model Jonesa
1.3.4  Alternatywne konstrukcje modeli postępu technicznego

2.  Model Manuelliego-Seshadriego [s.43]

2.1  Sformułowanie modelu
2.2  Optymalne ścieżki wzrostu kapitału ludzkiego oraz czasu i wydatków poświęcanych na jego akumulację
2.3  Wielkości per capita w modelu
2.4  Równowaga w gospodarce
2.5  Zastosowania empiryczne

2.5.1  Kalibracja modelu
2.5.2  Sposoby szacowania wynagrodzenia jednostki kapitału ludzkiego
2.5.3  Analiza wrażliwości modelu na wynagrodzenie jednostki kapitału ludzkiego
2.5.4  Analiza wniosków wynikających z modelu dla Polski przy „empirycznej” i „skalibrowanej” wartości wynagrodzenia jednostki kapitału ludzkiego
2.5.5  Analiza dla krajów OECD w oparciu o oszacowanie wynagrodzenia jednostki kapitału ludzkiego na podstawie zarobków imigrantów i wyników testu IALS

2.6  Podsumowanie

3.  Postęp techniczny – ujęcie modelowe [s.75]

3.1  Funkcja produkcji ze zróżnicowanym poziomem technologii i tempem postępu technicznego

3.1.1  Sformułowanie modelu
3.1.2  Analiza empiryczna dla krajów OECD

3.2  Model postępu technicznego z dyfuzją technologii

3.2.1  Równanie dynamiki technologii
3.2.2  Postać członu dyfuzyjnego
3.2.3  Analiza empiryczna dla wybranych krajów OECD
3.2.4  Weryfikacja empiryczna modelu Manuelliego-Seshadriego z dyfuzją technologii

3.3  Endogeniczny model postępu technicznego z dyfuzją technologii

3.3.1  Sformułowanie modelu
3.3.2  Optymalna alokacja kapitału ludzkiego w sektorze technologicznym
3.3.3  Analiza empiryczna dla wybranych krajów OECD

3.4  Podsumowanie

4.  Postęp techniczny – ujęcie symulacyjne [s.123]

4.1  Podstawy teoretyczne metody symulacji Monte Carlo
4.2  Prosty model dyfuzji technologii

4.2.1  Sformułowanie modelu
4.2.2  Własności modelu
4.2.3  Analiza empiryczna dla krajów OECD

4.3  Model ewolucji mikroekonomicznej z dyfuzją technologii

4.3.1  Sformułowanie modelu
4.3.2  Własności modelu
4.3.3  Analiza empiryczna dla krajów OECD

4.4  Podsumowanie

5. Symulacyjne modele gospodarki z kapitałem ludzkim i postępem technicznym [s.149]

5.1   Symulacyjny model gospodarki typu Solowa-Swana

5.1.1  Sformułowanie modelu
5.1.2  Własności modelu
5.1.3  Dyskusja o modelu

5.2   Symulacyjny model gospodarki typu Ramseya

5.2.1  Sformułowanie modelu
5.2.2  Własności modelu
5.2.3  Analiza empiryczna dla krajów OECD

5.3   Podsumowanie

5.3.1  Sformułowanie modelu
5.3.2  Własności modelu
5.3.3  Analiza empiryczna dla krajów OECD
 1. Zakończenie 185
 2. Aneksy 191
 • A Rozwiązanie wynikające z modelu Manuelliego-Seshadriego
 • B Sposób wyznaczenia parametrów technologicznych A i ?
 • C Dane dotyczące wydatków na badania i rozwój oraz liczby badaczy w krajach OECD
 • D Generowanie liczb losowych
 • E Wykaz programów wykorzystanych w obliczeniach numerycznych i badaniach empirycznych

Bibliografia 213


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924