19 lipca 2006 r. sporządzony został 2-stronicowy komentarz pt.

„W kierunku budowania w Polsce gospodarki wiedzy”

na temat exposé Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego wygłoszonego 19 lipca 2006 r.