19 lipca 2006 r. sporządzony został 2-stronicowy komentarz pt.

„W kierunku budowania w Polsce gospodarki wiedzy”

na temat exposé Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego wygłoszonego 19 lipca 2006 r.


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924