Instytut Wiedzy i Innowacji

Kompleksowe Systemy Informatyczne

Instytut objął honorowym patronatem konferencję pt.

Kompleksowe Systemy Informatyczne GigaConkompleksowe_systemy_informatyczne_znak_150x38

20 czerwca, Katowice, Hotel Novotel Centrum.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY