Ekspertyza „Strategie funkcjonowania…” dla PARP

W 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Instytucie przygotowana została ekspertyza pt. „STRATEGIE FUNKCJONOWANIA I PROCESY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SYTUACJI ZNACZĄCEGO POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY W GOSPODARCE LUB KONKRETNYCH...

czytaj dalej

Prognozowanie makroekonomiczne i regionalne

Członkowie zespołu Instytutu od 2006 r. zajmują się następującą problematyką: MODELOWANIE GOSPODARKI POLSKIEJ ORAZ SYMULACJE I PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNE ORAZ REGIONALNE. Dotychczas realizowane były głównie badania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w...

czytaj dalej

Prognozy i koniunktura gospodarcza

Zarząd Instytutu od kilku lat prowadzi badania z zakresu koniunktury gospodarczej oraz prognozowania gospodarczego. Efektami badań były różne artykuły naukowe, wystąpienia na konferencjach, a także podręcznik: KRZYSZTOF PIECH, SYLWIA PANGSY-KANIA (RED.), DIAGNOZOWANIE...

czytaj dalej

PUBLIKACJE W TYGODNIKU „WPROST”

W roku 2008 w tygodniku "Wprost" ukazały się artykuły autorstwa prezesa Instytutu, doktora Krzysztofa Piecha: "Prawie jak Obama", nr 48/2008; "Mały wielki krach", nr 39/2008; "Kto zapłaci za kryzys", nr 32/2008; "Polska choroba amerykańska", nr 18/2008; "Recesja u...

czytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

Rok 2010

Dnia 17 grudnia 2010 r. Instytut Wiedzy i Innowacji - fundacja podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę pozwalającą sfinansować przeprowadzenie Programu L.I.F.E (Life International Future Experiance) w ramach programu Kreator Innowacyjności -...

Patroni medialni

Patroni medialni: Studenckie Forum BCC GAZETA SGH e-mentor

Firmy

Pomoc za jeden uśmiech - Organizacja pozarządowa Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenia pomocy osobom chorym na nowotwory, zwłaszcza dzieciom, oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby...

Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924