Instytut Wiedzy i Innowacji

Kryzysy światowe i recesje
teoria, historia, przykłady

kryzysy swiatowe i recesje

  • Redakcja naukowa: Krzysztof Piech
  • tom II
  • „Książka odpowiada na wzrost zainteresowania problemami wahań cyklicznych, kryzysów gospodarczych i finansowych, jakie można zaobserwować zarówno wśród ekonomistów akademickich, jak i wszystkich zainteresowanych stanem gospodarki i jej perspektywami. (…) Stanowi spójną całość, w której umiejętnie powiązano omówienie kwestii teoretycznych i przebiegu kryzysów.”
  • Złoż zamówienie na  ksiazki@instytut.info
  • Cena: 90 70 zł

 

 

Spis treści 

Wprowadzenie do teorii kryzysów gospodarczych       

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnienia cykli koniunkturalnych

1.1. Wstęp

1.2. Definicja cyklu koniunkturalnego

1.3. Cechy cykli koniunkturalnych

1.4. Rodzaje cykli gospodarczych

1.5. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 2. Sposoby badania koniunktury gospodarczej

2.1. Wstęp

2.2. Mierniki koniunktury

2.3. Metody badania aktywności gospodarczej

2.4. Przykłady cykli koniunkturalnych

2.5. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 3. Rodzaje kryzysów i sposoby ich przenoszenia

3.1. Rodzaje kryzysów

3.2. Kryzysy finansowe a kryzysy gospodarcze

3.3. Mechanizmy przenoszenia kryzysów gospodarczych

Bibliografia

Rozdział 4.Teorie kryzysów gospodarczych i finansowych

4.1. Wstęp

4.2. Teoria ekonomii i jej spojrzenie na cykliczność zmian w gospodarce

4.3. Ekonomiczne teorie cykli koniunkturalnych o orientacji psychologicznej

4.4. Teoria finansów i sposoby rozumienia kryzysów finansowych w jej ramach

4.5. Alternatywne ujęcia kryzysów finansowych

4.6. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 5. Psychologiczne aspekty kryzysu finansowego

5.1. Wstęp

5.2. Kryzys finansowy z ekonomicznego punktu widzenia

5.3. Podejmowanie decyzji – teoria perspektywy

5.4. Dlaczego dochodzi do kryzysu? Wybrane skłonności poznawcze inwestorów

5.5. Kryzys a konsumenci

5.6. Zakończenie

Bibliografia

Załącznik  1. Test na wiedzę

Historia światowych recesji gospodarczych    

Rozdział 6. Periodyzacja światowych recesji gospodarczych Krzysztof Piech

6.1. Pierwsze kryzysy finansowe na świecie

6.2. Pierwsze światowe recesje

6.3. Szacunki światowego PKB i datowanie światowych recesji w 1. połowie XX wieku

6.4. Szacunki światowego PKB i datowanie światowych recesji do 1977 r.

6.5. Periodyzacja światowych recesji po 1970 r.

Bibliografia

Rozdział 7. Rozwój gospodarki światowej i recesje gospodarcze XIX wieku

7.1. Główne tendencje w gospodarce światowej w XIX wieku

7.2. Kryzysy finansowe na świecie przed 1825 rokiem

7.3. Przebieg światowych recesji gospodarczych w latach 1825-1872

7.4. Światowe recesje w okresie rosnącego protekcjonizmu lat 1873-1900

7.5. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 8. Rozwój gospodarki światowej i jej recesje w XX wieku do II wojny światowej

8.1. Główne tendencje w gospodarce światowej

8.2. Recesje światowe w okresie 1900-1928

8.3. Mechanizmy kryzysów gospodarczych w XIX w. i w XX w. przed Wielkim Kryzysem

8.4. Wielki Kryzys

8.5. Od Wielkiego Kryzysu do zakończenia II wojny światowej

8.6. Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 9. Rozwój gospodarki światowej i jej recesje po II wojnie światowej

9.1. Wzrost gospodarczy i recesje na świecie do 1973 roku

9.2. I kryzys naftowy

9.3. II kryzys naftowy i kryzys zadłużeniowy

9.4. Koniec lat 80.

9.5. Recesja na świecie w latach 1990-1991

9.6. Recesja gospodarcza na świecie na początku XXI wieku

9.7. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 10. Przemiany roli złota w gospodarce

10.1. Wstęp

10.2. Historia oraz regulacje prawne rynku złota

10.3. Międzynarodowe regulacje prawne rynku złota

10.4. Zasoby złota banków centralnych, popyt oraz podaż na złoto

10.5. Wartość złota

10.6. Zakończenie

Bibliografia

Wybrane przypadki kryzysów lat 90. XX wieku

Rozdział 11. Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie

11.1. Kryzysy w Japonii

11.2. Wybrane kryzysy gospodarcze w Europie w latach 1991-93

11.3. Wybrane kryzysy gospodarcze w emerging markets w latach 90. XX w.

11.4. Wybrane kryzysy potransformacyjne

Bibliografia

Rozdział 12. Kryzys Europejskiego Mechanizmu Kursowego z lat 1992-1993  Joanna Osińska

12.1. Wstęp

12.2. Teoria kryzysów walutowych

12.3. Przyczyny integracji walutowej w Europie

12.4. Sytuacja w roku 1992 oraz przebieg kryzysu ERM w latach 1992-1993

12.5. Interpretacje kryzysu ERM

12.6. Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1. Rozwiązanie modelu kryzysów walutowych II generacji

Rozdział 13. The Swedish crisis of the early 1990s – a useless lesson for modern open economies? Sławomir Czech

13.1. Introduction

13.2. Welfare state in trouble. The beginning of the devaluation era

13.3. The crisis of the early 90s – Sweden as a transition economy

13.4. Deregulation of financial markets and property market bubble

13.5. New fiscal policies

13.6. The struggle against the crisis

13.7. A lesson learned. Aftermath of the crisis

13.8. Past perspectives on the current crisis

13.9. Concluding comments

References

Rozdział 14. Kryzys finansowy w Japonii przełomu lat 80. i 90. XX wieku a polityka makroekonomiczna kraju

14.1. Wstęp

14.2. Uwarunkowania polityki makroekonomicznej Japonii przed 1993 r.

14.3. Lata stagnacji 1993–1997

14.4. Zakończenie

Bibliografia

Kryzys finansowy w Azji Południowo-Wschodniej w latach 1997-1998 i jego przenoszenie

Rozdział 15. Geneza kryzysu azjatyckiego lat 1997-1998

15.1. Wstęp

15.2. Sytuacja ekonomiczna przed wybuchem kryzysu

15.3. Sposoby wyjaśnienia przyczyn wybuchu kryzysu

15.4. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 16. Przebieg i skutki kryzysu azjatyckiego końca XX wieku

16.1. Wstęp

16.2. Fazy przebiegu kryzysu na kontynencie azjatyckim

16.3. Transmisja kryzysu poza kontynent azjatycki

16.4. Skutki kryzysu

16.5. Zakończenie

Bibliografia

Rozdział 17. Transmisja kryzysu azjatyckiego lat 1997-1998

17.1. Pojęcie transmisji kryzysu

17.2. Kanały transmisji kryzysu azjatyckiego lat 1997-1998

17.3. „Czysty” contagion

17.4. Kierunek transmisji

17.5. Zakończenie

Bibliografia


Warning: Undefined array key 0 in /home/users/instytutwiedzy/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924