image001

Firma La’Met jest międzynarodową, wielokulturową agencją w Niderlandach, która zajmuje się tworzeniem koncepcji dla wspierania rządu, korporacji, rozwoju edukacji i MSP w różnych sektorach gospodarki. W 2009 roku wyszła ona z propozycją wprowadzenia w Polsce modelu LIFE.